10/01/2020

Raport bieżący nr 2/2020: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności oraz wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2019 rok

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

IV kwartał 2019 roku

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

IV kw. 2019

IV kw. 2018

zmiana

4 252 mln zł

2 612 mln zł

+63%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

IV kw. 2019

IV kw. 2018

zmiana

389 mln zł

341 mln zł

+14%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

IV kw. 2019

IV kw. 2018

zmiana

475 mln zł

432 mln zł

+10%

 

Rok 2019

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

2019 r.

2018 r.

zmiana

8 274 mln zł

8 853 mln zł

-7%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

2019 r.

2018 r.

zmiana

781 mln zł

1 395 mln zł

-44%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

2019 r.

2018 r.

zmiana

1 782 mln zł

1 576 mln zł

+13%

 

Jednocześnie w związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 10 stycznia 2020 roku informacji o wstępnym, szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2019 rok, Spółka podjęła decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.

Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za rok 2019 wynosi 304 mln zł.

Przedstawiony szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie.

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KRUK za 2019 r, którego publikacja została przewidziana na 5 marca 2020 roku.

Przewiń do góry