11/01/2019

Raport bieżący nr 2/2019: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych KRUK S.A. w roku obrotowym 2019:
- Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany 7 marca 2019 roku,
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 rok zostanie opublikowany 25 kwietnia 2019 roku, 
- Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany 5 września 2019 roku. 
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku zostanie opublikowany 24 października 2019 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2019 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62. ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.
Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2  Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2019 roku.

Przewiń do góry