14/01/2015

Raport bieżący nr 2/2015: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych KRUK S.A. w roku obrotowym 2015:
- Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2014 rok zostaną przekazane dnia 23 marca 2015 roku,
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 rok zostanie przekazany dnia 15 maja 2015 roku,
- Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 roku zostanie przekazany dnia 31 sierpnia 2015 roku,
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku zostanie przekazany dnia 16 listopada 2015 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2015 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.
Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2015 roku.
 

Przewiń do góry