11/01/2013

Raport bieżący nr 2/2013: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Zarząd KRUK S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych KRUK S.A. w roku obrotowym 2013.

Raporty roczne za 2012 rok:
Raport skonsolidowany: 21 marca 2013 roku.
Raport jednostkowy: 21 marca 2013 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne za:
I kwartał 2013 roku: 15 maja 2013 roku.
III kwartał 2013 roku: 14 listopada 2013 roku.

Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2013 roku: 2 września 2013 roku.
 Jednocześnie Spółka informuje, iż w roku 2013 kontynuować będzie przekazywanie rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.
Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.

Przewiń do góry