27/04/2011

Raport bieżący nr 2/2011: Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji serii A, AA, B, C,D oraz praw do akcji serii D

Zarząd KRUK S.A.  informuje, iż w dniu 26.04.2011 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku podstawowym:

- akcji zwykłych na okaziciela serii A w liczbie 2 692 220
- akcji zwykłych na okaziciela serii AA w liczbie 11 366 600
- akcji zwykłych na okaziciela serii B w liczbie 1 250 000
- akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie 491 520
- akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie 1 100 000
- praw do nowych akcji serii D w liczbie 1 100 000

Podstawa prawna:
Regulamin Giełdy §9 ust. 1

Przewiń do góry