30/04/2014

Raport bieżący nr 18/2014: Zmiana daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu KRUK S.A. za I kwartał 2014 roku.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego KRUK S.A. za I kwartał 2014 roku. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny KRUK S.A. za I kwartał 2014 roku zostanie opublikowany w dniu 13 maja 2014 roku. Wcześniej przekazany przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku, termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego KRUK S.A. za I kwartał 2014 roku ustalony był na dzień 12 maja 2014 roku. 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] 

Przewiń do góry