15/03/2022

Raport bieżący nr 17/2022: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 4 marca 2022 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy informuje, że w dniu 15 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2021 rok. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku netto  Spółki za 2021 rok, dokonała pozytywniej oceny wniosku, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto za 2021 rok w wysokości 694 757 626,06 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 13,00 zł na jedną akcję oraz na kapitał zapasowy.
 

Przewiń do góry