21/05/2021

Raport bieżący nr 17/2021/ K: Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 17/2021

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) prostuje oczywistą omyłkę pisarską w załączniku do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 20 maja 2021 roku zawierającym treści projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku. W §5 ust. 4 projektu nr 22 uchwały do punku 13 porządku obrad jest: „tj. z okresu od 26 lutego 2021r. do 26 maja 2021r.”, winno być: „tj. z okresu od 15 marca 2021r. do 15 czerwca 2021r.”.
Podstawa prawna: § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
 

Przewiń do góry