03/03/2016

Raport bieżący nr 17/2016: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy informuje, że w dniu 3 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2015 rok.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. wniosku, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto za 2015 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2 zł na jedną akcję, a w pozostałej części ww. zysk przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry