27/03/2013

Raport bieżący nr 17/2013: Otrzymanie od osób nadzorujących rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 marca 2013 r. wpłynęły do Spółki rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. ze skutkiem na ten dzień od następujących osób:

Pan Dariusz Prończuk -  Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Wojciech Małek – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Piotr Stępniak – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Józef Wancer – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Krzysztof Kawalec – Członek Rady Nadzorczej.

Przyczyny rezygnacji nie zostały podane przez ww. osoby. 

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Przewiń do góry