13/04/2012

Raport bieżący nr 17/2012: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”; „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2012 roku podjął Uchwałę Nr 18/2012 w przedmiocie dojścia do skutku emisji  niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii N1 („Obligacje serii N1”) emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A.
Zgodnie ze wspomnianą Uchwałą Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji serii N1 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 50.000 Obligacji serii N1, każda o wartości nominalnej 1.000 złotych oraz cenie emisyjnej równej 1.000,00 złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej 50.000.000,00 złotych.

 

Przewiń do góry