04/03/2022

Raport bieżący nr 16/2022: Informacja o wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2021 rok oraz rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

W związku z powzięciem przez Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w dniu 4 marca 2022 roku informacji o wstępnym, szacunkowym skonsolidowanym wyniku finansowym netto Grupy KRUK za rok 2021, Spółka podjęła decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.

Wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za 2021 rok wynosi 695 mln zł. Przedstawiony szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie.

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy KRUK za 2021 rok, którego publikacja została przewidziana na 15 marca 2022 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 4 marca 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą  rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 13 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2021 roku. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy jest zgodna z przyjętą przez Zarząd 2 grudnia 2021 r. Polityką Dywidendową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 55/2021.

Przewiń do góry