30/04/2019

Raport bieżący nr 16/2019: Zawarcie umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce Wonga.pl sp. z o.o.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2019 roku zawarł z WONGA WORLDWIDE LIMITED (IN ADMINISTRATION) z siedzibą w Manchesterze (Sprzedający) umowę nabycia 100% udziałów (Umowa) w spółce Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka). Spółka prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek konsumenckich. Wartość transakcji opiewa na 97,1 mln PLN. Na tę kwotę składa się wartość udziałów sprzedawanej Spółki i prawa do własności marki (3,0 mln PLN) oraz spłata jej zobowiązań należnych Sprzedającemu (94,1 mln PLN). Informację o podpisaniu pomiędzy Emitentem a Sprzedającym listu intencyjnego Emitent przekazał raportem bieżącym nr 9/2019 z dnia 15 marca 2019 roku.
             

Przewiń do góry