07/05/2021

Raport bieżący nr 15/2021: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z Cofidis S.A. Sucursal en Espana.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarta została umowa pomiędzy jednostką zależną Emitenta – InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie a Cofidis S.A. Sucursal en Espana oddział w Hiszpanii z siedzibą w Barcelonie (Umowa).
Przedmiotem Umowy jest nabycie przez InvestCapital Ltd. portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od Cofidis S.A. Sucursal en Espana o łącznej wartości nominalnej ok. 91 mln EUR (415 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 7 maja 2021 roku). Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Przewiń do góry