26/04/2019

Raport bieżący nr 15/2019: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, dotyczącą oceny rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. rekomendacji, w której Zarząd Emitenta rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpi w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Przewiń do góry