29/03/2017

Raport bieżący nr 15/2017: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 28 marca 2017 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy informuje, że w dniu 29 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz oceny rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. wniosku, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto Spółki za 2016 rok, powiększony o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2 zł na jedną akcję.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry