15/03/2013

Raport bieżący nr 15/2013: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 marca 2013 roku podjął Uchwałę Nr 12/2013 w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii P3 („Obligacje serii P3”) emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A. 

Zgodnie ze wspomnianą Uchwałą Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji serii P3 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 30 000 Obligacji serii P3, każda o wartości nominalnej 1.000 złotych oraz cenie emisyjnej równej 1.000 złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej 30.000.000,00 złotych.

Przewiń do góry