06/05/2021

Raport bieżący nr 14/2021: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie zmiany podziału zysku oraz wypłaty dywidendy

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 5 maja 2021 roku dotyczącego zmiany rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy informuje, że w dniu 6 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego zmiany rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki . Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. wniosku, w którym Zarząd Spółki proponuje zysk netto Spółki za 2020 rok, powiększony o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 11 zł na jedną akcję.

Przewiń do góry