28/05/2020

Raport bieżący nr 14/2020: Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 29 maja 2020 roku Piotra Kowalewskiego na członka Zarządu Spółki na okres wspólnej kadencji.

Informacje o powołanym członku Zarządu:

Piotr Kowalewski

Piotr Kowalewski rozpoczął karierę zawodową w KRUK S.A., w 2004 roku na stanowisku specjalista ds. analiz. W 2006 roku został promowany i do 2008 roku kierował pierwszym operacyjnym Działem Analiz w spółce. Następnie objął Departament Pakietów Własnych, gdzie współtworzył i  był odpowiedzialny za wdrożenie strategii ugodowej. Od 2015 roku jako dyrektor ds. zarządzania wierzytelnościami odpowiedzialny za tworzenie i nadzór nad strategią w ramach pakietów detalicznych w Grupie Kapitałowej KRUK w tym zarządzanie zarówno procesami polubownymi jak i sądowymi, a także współpracę z dyrektorami operacyjnymi wszystkich krajów wchodzących w skład Grupy. Piotr Kowalewski jest absolwentem dwóch wrocławskich uczelni wyższych,  w latach 1999-2004 ukończył dzienne studia magisterskie na ówczesnej Akademii Ekonomicznej (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku Ekonometria Menedżerska. Jednocześnie w latach 2001-2006 ukończył dzienne studia magistersko-inżynierskie na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Informatyka i Zarządzanie. Absolwent podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku „Psychologia w Biznesie”. W Grupie KRUK Piotr Kowalewski odpowiada za obszary związane z obsługą własnych portfeli nabytych.
Jednocześnie Emitent informuje, iż według złożonych oświadczeń Piotr Kowalewski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Piotr Kowalewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry