23/04/2019

Raport bieżący nr 14/2019: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą  rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego Spółki. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Grupy Kapitałowej KRUK. Zarząd nie wyklucza rekomendacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach, a decyzja o jej wydaniu będzie ustalana każdorazowo biorąc pod uwagę nadrzędne plany i perspektywy rozwoju, zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, a także aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową Grupy Kapitałowej KRUK.

Przewiń do góry