16/04/2018

Raport bieżący nr 14/2018: Zawarcie umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce Agecredit S.r.l.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2018 roku zawarł z udziałowcem Agecredit S.r.l. z siedzibą w Cesenie, Włochy  (Agecredit) umowę nabycia 51% udziałów (Umowa) w Agecredit. Informację o przyjęciu oferty nabycia udziałów Emitent przekazał raportem bieżącym nr 11/2018 z dnia 28 marca 2018 roku.

Przedmiotem Umowy jest nabycie 51%, udziałów w spółce Agecredit. Zapisy Umowy zakładają docelowe posiadanie 100% udziałów w Agecredit w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Spółka Agecredit prowadzi działalność w zakresie obsługi wierzytelności na zlecenie na terenie Włoch. Skonsolidowane przychody Agecredit w 2017 roku wyniosły 3,1 mln EUR (wg kursu średniego NBP z dnia 16 kwietnia 2018 roku 13 mln zł).

Przewiń do góry