10/04/2018

Raport bieżący nr 13/2018: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

I kwartał 2018 roku

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

I kw. 2018

I kw. 2017

zmiana

600 mln zł

3 830 mln zł

-84%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

I kw. 2018

I kw. 2017

zmiana

125 mln zł

214 mln zł

-41%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

I kw. 2018

I kw. 2017

zmiana

 362 mln zł

309 mln zł

+17%

 

Informacja o wartości nakładów na wierzytelności nie uwzględnia informacji o wygranych w przetargach na portfele wierzytelności w Polsce o łącznej wartości nominalnej 728 mln zł, o których mowa była w raporcie bieżącym nr 10/2018 oraz raporcie bieżącym nr 12/2018.

Przewiń do góry