27/12/2016

Raport bieżący nr 128/2016: Uchwała KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji serii G Spółki

Zarząd Kruk S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. otrzymał uchwałę nr 890/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r., zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 000 000 praw do akcji serii G Spółki o wartości nominalnej 1 złoty każda, oraz oznaczyć je kodem PLKRK0000499, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o wprowadzeniu tych praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki oznaczone kodem PLKRK0000010.

Zarejestrowanie wskazanych praw do akcji serii G Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o wprowadzeniu tych praw do akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, o którym mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych praw do akcji do obrotu na tym rynku.

Szczegółowa podstawa prawna: §34 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Przewiń do góry