20/12/2016

Raport bieżący nr 124/2016: Zawarcie umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce Espand Soluciones de Gestion S.L.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Kupujący) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 roku  zawarł z udziałowcami Espand Soluciones de Gestion S.L. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania (Espand) umowę nabycia 100% udziałów (Udziały), (Umowa) w Espand. Informację o przyjęciu oferty nabycia udziałów Emitent przekazał raportem bieżącym nr 123/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku. Przedmiotem Umowy jest nabycie 100%, wolnych od wszelkich obciążeń, nieograniczonych i wolnych od praw osób trzecich, udziałów w spółce Espand. Spółka Espand prowadzi działalność w zakresie obsługi wierzytelności nabytych na własny rachunek oraz na zlecenie na terenie Hiszpanii. Skonsolidowane przychody Espand w 2015 roku wyniosły 4,1 mln EUR (wg kursu średniego NBP z dnia 20 grudnia 2016 roku 18,1 mln zł). 

Przewiń do góry