19/12/2016

Raport bieżący nr 123/2016: Przyjęcie oferty nabycia udziałów w spółce działającej na rynku hiszpańskim

Zarząd KRUK S.A. (KRUK, Emitent) informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku powziął informację o przyjęciu przez obecnych udziałowców oferty nabycia udziałów w spółce działającej  w obszarze zarządzania wierzytelnościami, na rynku hiszpańskim (Spółka). Zgodnie z ofertą, Emitent nabędzie łącznie 100% wolnych od wszelkich obciążeń oraz od praw osób trzecich udziałów (Udziały). Skonsolidowane przychody Spółki w 2015 roku wyniosły 4,1 mln EUR (wg kursu średniego NBP z dnia 19 grudnia 2016 roku 18,1 mln zł). Nabycie Udziałów będzie zgodne z opublikowana strategią Grupy KRUK na lata 2015–2019, w której Grupa KRUK zakłada rozwój również poprzez realizację projektów akwizycyjnych. Strony ustaliły, że zawarcie umowy nabycia Udziałów nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 roku. O zawarciu umowy Emitent poinformuje niezwłocznie w kolejnym raporcie bieżącym.

Przewiń do góry