30/04/2020

Raport bieżący nr 12/2020: Zmiany w Zarządzie KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2020 r. Pani Agnieszka Kułton - Członek Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 28 maja 2020 r. Złożenie rezygnacji przez Panią Agnieszkę Kułton jest spowodowane względami zdrowotnymi. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu KRUK S.A., zgodnie z § 7 ust 4 Statutu KRUK S.A., złożył wniosek do Rady Nadzorczej KRUK S.A. o powołanie z dniem 29 maja 2020 r. Pana Piotra Kowalewskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami. Pan Piotr Kowalewski związany jest ze Spółką od 2004 r. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Zarządzania Wierzytelnościami w KRUK S.A., odpowiada za strategię windykacyjną w segmencie konsumenckim oraz jej realizację w Grupie KRUK, nadzoruje procesy polubowne, procesy sądowe oraz odpowiada za współpracę międzynarodową w zakresie realizowanych procesów na zakupionych portfelach wierzytelności.

Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. Pani Iwona Słomska - Członek Zarządu ds. Marketingu, PR i Zasobów Ludzkich, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 31 lipca 2020 r. Złożenie rezygnacji przez Panią Iwonę Słomską jest spowodowane ważnymi względami osobistymi. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu KRUK S.A., zgodnie z § 7 ust 2 Statutu KRUK S.A., złożył wniosek do Rady Nadzorczej KRUK S.A. o określenie, począwszy od dnia 1 sierpnia 2020 r., liczby członków Zarządu Spółki na 4 członków.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry