09/04/2015

Raport bieżący nr 12/2015: Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu KRUK S.A. za I kwartał 2015 roku.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego KRUK S.A. za I kwartał 2015 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny KRUK S.A. za I kwartał 2015 roku zostanie opublikowany w dniu 10 maja 2015 roku. Wcześniej przekazany przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego KRUK S.A. za I kwartał 2015 roku ustalony był na dzień 15 maja 2015 roku. 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] 

 

Przewiń do góry