14/03/2013

Raport bieżący nr 12/2013/K: Uzupełnienie projektu uchwały nr 11 zawartego w Raporcie nr 12/2013 dotyczącym ogłoszenia o zwołani

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu uzupełniony projekt  uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 27 marca 2013 roku.

Uzupełnienie projektu nr 11 uchwały  w sprawie zmiany Statutu KRUK S.A. wynika z potrzeby zachowania spójności regulacji wewnętrznych Spółki poprzez uwzględnienie zmian Statutu w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Uzupełnienie polega na dopisaniu § 3 w projekcie uchwały nr 11 oraz ostatnich dwóch zdań w jej uzasadnieniu.

Aktualny tekst jednolity wszystkich projektów uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie KRUK S.A. znajduje się na stronie internetowej Emitenta http://pl.kruk.eu/dla-inwestora/walne-zgromadzenie/

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry