21/03/2012

Raport bieżący nr 12/2012: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”; „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 marca 2012 roku podjął Uchwałę Nr 10/2012 w przedmiocie dojścia do skutku emisji  niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii M1 („Obligacje serii M1”) emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A.
Zgodnie ze wspomnianą Uchwałą Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji serii M1 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 70.000 Obligacji serii M1, każda o wartości nominalnej 1.000 złotych oraz cenie emisyjnej równej 1.000,00 złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej 70.000.000,00 złotych.

 

Przewiń do góry