28/03/2018

Raport bieżący nr 11/2018: Przyjęcie oferty nabycia udziałów w spółce działającej na rynku włoskim

Zarząd KRUK S.A. (KRUK, Emitent) informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku powziął informację o przyjęciu, przez obecnego udziałowca spółki działającej na rynku inkaso we Włoszech (Spółka), oferty wiążącej nabycia 51% procent udziałów (Udziały) w Spółce. Zapisy oferty zakładają docelowe posiadanie 100% udziałów w Spółce w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Przychody Spółki w 2017 roku wyniosły 3,1 mln EUR (wg kursu średniego NBP z dnia 28 marca 2018 roku 13,1 mln zł).
Nabycie Udziałów będzie zgodne z opublikowana strategią Grupy KRUK na lata 2015–2019, w której Grupa KRUK zakłada rozwój również poprzez realizację projektów akwizycyjnych. 
Strony ustaliły, że zawarcie umowy nabycia Udziałów nastąpi nie później niż do dnia 31 maja 2018 roku. O zawarciu umowy Emitent poinformuje niezwłocznie w kolejnym raporcie bieżącym.

Przewiń do góry