24/02/2017

Raport bieżący nr 11/2017: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii G

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) z dnia 23 lutego 2017 roku. Zgodnie z Komunikatem w dniu 27 lutego 2017 roku w KDPW nastąpi rejestracja papierów wartościowych Emitenta oznaczonych kodem ISIN  PLKRK0000010. Rejestracja nastąpi zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW nr 100/17 z dnia 17 lutego 2017roku i dotyczyć będzie 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 zł każda. 
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Przewiń do góry