23/02/2016

Raport bieżący nr 11/2016: Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu giełdowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku dotyczącego warunkowej rejestracji akcji serii E KRUK S.A. („Spółka”) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o  Uchwale nr 165/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Giełda”) z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Uchwała”). W treści Uchwały Zarząd GPW stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 117 398 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda. Jednocześnie zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 25 lutego 2016 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 25 lutego 2016 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKRK0000010.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Przewiń do góry