22/11/2016

Raport bieżący nr 109/2016: Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 listopada 2016 roku powziął informację, iż spółka zależna Emitenta tj. InvestCapital Malta Ltd. z siedzibą na Malcie, wygrała na rynku hiszpańskim przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności. Wartość nominalna portfela wierzytelności, o którym mowa powyżej, wynosi ok. 183 mln EUR (807 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 22 listopada 2016 roku). Emitent, osobnym raportem, poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy związanej z wygranym przetargiem.

Przewiń do góry