28/10/2016

Raport bieżący nr 101/2016: Przyjęcie oferty nabycia udziałów w spółce działającej na rynku włoskim

Zarząd KRUK S.A. (KRUK, Emitent) informuje, że w dniu 28 października 2016 roku powziął informację o przyjęciu przez obecnych udziałowców oferty nabycia udziałów w spółce działającej  w obszarze zarządzania wierzytelnościami, na rynku włoskim (Spółka). Zgodnie z ofertą, Emitent nabędzie łącznie 100% wolnych od wszelkich obciążeń oraz od praw osób trzecich udziałów(Udziały). Skonsolidowane przychody Spółki w 2015 roku wyniosły 2,2 mln EUR (wg kursu średniego NBP z dnia 28 października 2016 roku 9,5 mln zł).
Nabycie Udziałów będzie zgodne z opublikowana strategią Grupy KRUK na lata 2015–2019, w której Grupa KRUK zakłada rozwój również poprzez realizację projektów akwizycyjnych. 
Strony ustaliły, że zawarcie umowy nabycia Udziałów nastąpi nie później niż do dnia 21 listopada 2016 roku. O zawarciu umowy Emitent poinformuje niezwłocznie w kolejnym raporcie bieżącym.

Przewiń do góry