27/10/2016

Raport bieżący nr 100/2016: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 października 2016 roku otrzymał od Prezesa Zarządu KRUK S.A.  Piotra Krupy oraz od Członków Zarządu KRUK S.A. tj.: Urszuli Okarma, Agnieszki Kułton, Iwony Słomskiej oraz Michała Zasępy powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (Powiadomienia). Transakcje dotyczyły objęcia warrantów za rok 2015 wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego 2015-2019 adresowanego do kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KRUK. Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomień. 

Przewiń do góry