23/03/2018

Raport bieżący nr 10/2018: Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku polskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 marca 2018 roku powziął informację, iż jednostka od niego zależna, PROKURA NS FIZ wygrała przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Wartość nominalna portfela wierzytelności, o którym mowa powyżej, wynosi ok. 394 mln PLN. Emitent, osobnym raportem, poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy związanej z wygranym przetargiem.

Przewiń do góry