23/02/2017

Raport bieżący nr 10/2017: Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G Spółki

Zarząd Kruk S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 23 lutego 2017 r. otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 23 lutego 2017 r. uchwał w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji serii G Spółki oraz w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G Spółki.
Zgodnie z uchwałą nr 165/2017 Zarząd GPW postanowił wyznaczyć dzień 24 lutego 2017 r. jako dzień ostatniego notowania 1 000 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKRK0000499.
Natomiast zgodnie z treścią uchwały nr 166/2017 Zarząd GPW stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Jednocześnie zgodnie z treścią uchwały nr 166/2017, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 27 lutego 2017 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 27 lutego 2017 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKRK0000010.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2, 3 oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Przewiń do góry