20/03/2012

Raport bieżący nr 10/2012: Powołanie Zarządu KRUK S.A. na kolejną kadencję

Zarząd KRUK S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 marca 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o powołaniu z dniem 19 marca 2012 roku Zarządu Spółki na nową, wspólną 3-letnią kadencję. Spółka informuje, że dotychczasowe mandaty członków Zarządu wykonywane w ramach obecnej kadencji wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
Zarząd Spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie:
1. Piotr Krupa – Prezes Zarządu
2. Rafał Janiak – Członek Zarządu
3. Michał Zasępa – Członek Zarządu
4. Urszula Okarma – Członek Zarządu
5. Agnieszka Kułton – Członek Zarządu
6. Iwona Słomska – Członek Zarządu.
Informacje o powołanych Członkach Zarządu:
Piotr Krupa
Piotr Krupa jest radcą prawnym. W 1996 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997-2000 odbył aplikację sądową, a w latach 2000-2003 aplikację radcowską. Posiada również licencję detektywistyczną.
Piotr Krupa jest współzałożycielem Spółki, a począwszy od 2003 r. Prezesem Zarządu KRUK S.A. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako wspólnik w spółce cywilnej „Kuźnicki i Krupa”, której wspólnikiem pozostawał do 2004 r.
Poza działalnością prowadzoną w ramach Spółek z Grupy KRUK, Piotr Krupa jest członkiem Rady Nadzorczej Magellan S.A. oraz Euro – Tax S.A. Wspomniana działalność nie ma charakteru konkurencyjnego w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta. Piotr Krupa nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.  Ponadto Piotr Krupa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Rafał Janiak
Rafał Janiak w 1993 r. ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 1997 r. ukończył program Executive MBA organizowany przez University of Calgary we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, uzyskując dyplom MBA od University of Calgary.
Rafał Janiak rozpoczął karierę zawodową w Arthur Andersen Sp. z o.o., gdzie w latach 1993-1995 pracował jako konsultant. W latach 1995-2001 był zatrudniony w PTK Centertel Sp. z o.o. na stanowiskach: analityka finansowego, kierownika działu planowania operacyjnego, a następnie kierownika departamentu planowania finansowego. W latach 2001-2003 pracował jako dyrektor finansowy w Polon Sp. z o.o. Ze Spółką jest związany od 2003 r., kiedy objął stanowisko Dyrektora Finansowego, a następnie członka Zarządu KRUK S.A.
Rafał Janiak nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami Grupy KRUK , jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestnicy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.  Ponadto Rafał Janiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
Agnieszka Kułton

Agnieszka Kułton w 1995 r. ukończyła Wydział Gospodarki Narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra.
Agnieszka Kułton rozpoczęła karierę zawodową w 1996 r. w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, gdzie pracowała w wydziale finansowo-księgowym jako samodzielny referent. W latach 1997-2000 była zatrudniona w Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS S.A., początkowo na stanowisku kierownika działu kredytów, a następnie naczelnika wydziału kredytu i dyrektora pionu do spraw produktu finansowego. W latach 2000-2001 pracowała jako dyrektor pionu do spraw produktu finansowego w Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS Serwis sp. z o.o. oraz w latach 2001-2002 w Euro Kredyt sp. z o.o. Współpracę ze Spółką rozpoczęła w 2002 r. jako specjalista do spraw obrotu i windykacji wierzytelności, następnie w latach 2003-2006 pełniła funkcję dyrektora do spraw windykacji. Od 2006 r. Agnieszka Kułton jest członkiem Zarządu Spółki.
Agnieszka Kułton nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami Grupy  KRUK , jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestnicy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.  Ponadto Agnieszka Kułton nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Urszula Okarma
Urszula Okarma w 1998 r. ukończyła Kierunek Finanse i Bankowość na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra.
Urszula Okarma rozpoczęła karierę zawodową w Zakładzie Energetycznym Wrocław jako specjalista do spraw księgowości. W 1999 r. pracowała jako kierownik biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy Długołęka, a w latach 1999-2001 jako kierownik działu prewencji w SKK Kredyt S.A. Ze Spółką jest związana od 2002 r., kiedy objęła stanowisko dyrektora departamentu windykacji telefonicznej oraz dyrektora pionu obsługi instytucji finansowych. Od 2006 r. Urszula Okarma jest członkiem Zarządu KRUK S.A.
Urszula Okarma nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami Grupy KRUK , jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestnicy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.  Ponadto Urszula Okarma nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Iwona Słomska

Iwona Słomska w 1995 r. ukończyła Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra. W 2000 r. uzyskała dyplom ukończenia Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu na Politechnice Wrocławskiej, a w 2010 r. ukończyła studia MBA na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, organizowane we współpracy z Franklin University Ohio.
Iwona Słomska rozpoczęła karierę zawodową w 1994 r., pracując jako dziennikarz radiowy. W latach 1996-2000 pracowała jako public relations manager w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. Następnie, w latach 2002-2004, zajmowała stanowiska kierownika działu marketingu i public relations oraz rzecznika prasowego w SKK KREDYT S.A., PKO Towarzystwo Finansowe sp. z o.o. i w Banku Współpracy Europejskiej S.A. Ze Spółką jest związana od 2004 r., kiedy objęła stanowisko dyrektora departamentu marketingu i public relations. Iwona Słomska od 2009 r. jest członkiem Zarządu KRUK S.A.
Iwona Słomska nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami Grupy KRUK, jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestnicy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.  Ponadto Iwona Słomska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Michał Zasępa
Michał Zasępa w 2000 r. ukończył Szkołę Główną Handlową, uzyskując tytuł magistra na kierunku zarządzanie i marketing. W latach 1996-1997 studiował na University of Wisconsin w ramach Stypendium Fundacji Batorego, a w 1999 r. w Stockholm School of Economics.
Michał Zasępa rozpoczął karierę zawodową w A.T. Kearney sp. z o.o., gdzie pracował w latach 2000-2002. Następnie, w latach 2003-2004 pracował w Dresdner Kleinwort Wasserstein Sp. z o.o., a w latach 2004-2010 w Enterprise Investors sp. z o.o. Michał Zasępa od 2010 r. jest członkiem Zarządu KRUK S.A.
Michał Zasępa nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółkami Grupy KRUK , jak również nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestnicy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.  Ponadto Michał Zasępa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

 

Przewiń do góry