08/01/2021

Raport bieżący nr 1/2021: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

IV kwartał 2020 roku

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

IV kw. 2020

IV kw. 2019

zmiana

2 307 mln zł

4 252 mln zł

-46%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

IV kw. 2020

IV kw. 2019

zmiana

344 mln zł

389 mln zł

-12%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

IV kw. 2020

IV kw. 2019

zmiana

488 mln zł

475 mln zł

+3%

 

Rok 2020

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

2020 r.

2019 r.

zmiana

3 132 mln zł

8 274 mln zł

-63%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

2020 r.

2019 r.

zmiana

 456 mln zł

781 mln zł

-42%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

2020 r.

2019 r.

zmiana

1 834 mln zł

1 782 mln zł

+3%

 

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KRUK za 2020 rok.

Przewiń do góry