10/01/2019

Raport bieżący nr 1/2019: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

IV kwartał 2018 roku

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

IV kw. 2018

IV kw. 2017

zmiana

2 612 mln zł

6 409 mln zł

-59%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

IV kw. 2018

IV kw. 2017

zmiana

 341 mln zł

210 mln zł

+65%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

IV kw. 2018

IV kw. 2017

zmiana

432 mln zł

375 mln zł

+15%

 

Rok 2018

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

2018 r.

2017 r.

zmiana

8 853 mln zł

16 403 mln zł

-46%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

2018 r.

2017 r.

zmiana

1 395 mln zł

976 mln zł

+43%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

2018 r.

2017 r.

zmiana

1 576mln zł

1 369 mln zł

+15%

 

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za 2018 rok zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KRUK za rok 2018.

Przewiń do góry