08/01/2018

Raport bieżący nr 1/2018: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych KRUK S.A. w roku obrotowym 2018:

- Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok zostanie opublikowany 4 marca 2018 roku,

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 rok zostanie opublikowany 26 kwietnia 2018 roku,

- Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany 9 września 2018 roku.

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany 28 października 2018 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2018 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 101 ust. 2  Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2018 roku.

Przewiń do góry