03/01/2017

Raport bieżący nr 1/2017: Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego obligacji serii AF1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku dotyczącego rejestracji obligacji serii AF1 KRUK S.A. (Spółka) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Zarząd Spółki informuje, iż powziął informację o Uchwale nr 1401/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW, Giełda) z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AF1 Spółki (Uchwała).

Zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400 000 obligacji na okaziciela serii AF1 Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych[...]

Przewiń do góry