05/01/2016

Raport bieżący nr 1/2016: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 5 stycznia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Piotra Krupy, Prezesa Zarządu KRUK S.A., dokonane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformował o zbyciu 10 000 akcji KRUK S.A. w dniu 4 stycznia 2016 roku, w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, po średniej cenie 171,50 zł za jedną akcję. 

 

Przewiń do góry