17/01/2012

Raport bieżący nr 1/2012: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Zarząd KRUK S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych KRUK S.A. w roku obrotowym 2012.Raporty roczne za 2011 rok:

Raport skonsolidowany: 15 marca 2012 roku.
Raport jednostkowy: 15 marca 2012 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne za:
I kwartał 2012 roku: 15 maja 2012 roku.
III kwartał 2012 roku: 14 listopada 2012 roku.

Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2012 roku: 31 sierpnia 2012 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w roku 2012 kontynuować będzie przekazywanie rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.
Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.

Przewiń do góry