PIOTR KRUPA

PIOTR KRUPA

Piotr Krupa jest współzałożycielem spółki, a począwszy od 2003 r. prezesem zarządu. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako wspólnik w spółce cywilnej „Kuźnicki i Krupa”, której wspólnikiem pozostawał do 2004 r.

Piotr Krupa jest radcą prawnym. W 1996 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997-2000 odbył aplikację sądową, a w latach 2000-2003 aplikację radcowską. Posiada również licencję detektywistyczną.

W 1998 wraz z kolegą ze studiów założył wydawnictwo prawnicze KRUK. Książki były pisane przez obu jego właścicieli i z założenia każda z nich miała być unikatowa. Stąd nazwa wydawnictwa nawiązująca do białego kruka. Na początku nowego wieku wraz z rozwojem w Polsce usług konsumenckich Piotr Krupa dostrzegł niszę, tendencję rynkową, która stała się fundamentem jego późniejszych osiągnięć biznesowych. W tym czasie na polskim rynku nie funkcjonowały jeszcze firmy, które zajmowałyby się dochodzeniem masowych wierzytelności konsumenckich. Wraz ze wspólnikiem Piotr Krupa postanowił zmienić profil działalności spółki i skoncentrować się na zarządzaniu należnościami masowymi.

W biznesie Piotr Krupa kieruje się mottem, które mówi, że: „Inspiracja i pasja zespołu sprawia, że niemożliwe staje się jedynie trudne”. Niezwykle ważne są dla niego także wartości, które wdrożył w firmie i którymi kieruje się w swojej pracy zaszczepiając je jednocześnie swojemu zespołowi. Opierają się one na zasadzie szacunku zarówno do współpracowników, kontrahentów i konkurentów, ale przede wszystkim do osób zadłużonych. Zgodnie z tą filozofią osoby zadłużone są najważniejszymi klientami Grupy KRUK. Jest to niecodzienne podejście w tej branży, które zaowocowało unikatową na rynku strategią prougodową, stosowaną wobec osób zadłużonych. Jej celem jest umożliwienie spłaty długu w dogodny dla dłużnika sposób, czyli poprzez rozłożenie go na raty możliwe do spłaty. Co więcej ich wysokość proponuje sama osoba zadłużona, tak aby jej sytuacja finansowa pozwalała następnie na terminowe ich regulowanie. Taki model zaproponowany przez Piotra Krupę coraz bardziej rozpowszechnia się na rynku zmieniając oblicze i wizerunek polskiej windykacji. Prezes KRUKa był także pomysłodawcą pierwszej w historii naszego kraju ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej Grupy KRUK i akcji edukacyjnych skierowanych do osób zadłużonych.     

Dziś jest prezesem i znaczącym akcjonariuszem największej grupy zarządzającej wierzytelnościami w Europie Centralnej. Ostatnie lata to także początek ekspansji międzynarodowej Grupy KRUK. Grupa rozwija się na rynkach rumuńskim, czeskim oraz słowackim, niemieckim, włoskim oraz hiszpańskim. 

Przewiń do góry