06/11/2020

ADAM ŁODYGOWSKI

ADAM ŁODYGOWSKI

Dr Adam Łodygowski rozpoczął karierę zawodową w obszarze finansów w 2011 w banku UniCredit (Londyn) na stanowisku analityka ilościowego odpowiedzialnego za rozwój narzędzi oraz analityki stochastycznej wyceniające produkty pochodne oraz szacujące ryzyko związane z upadkiem kontrahenta (XVA). Kolejno w latach 2012 i 2014 był awansowany na kolejne stanowiska poszerzając swoje kompetencje zarówno z zakresu analizy matematycznej i technologii (IT) jak również menadżerskie. W roku 2016 podjął zatrudnienie w Credit Suisse we Wrocławiu obejmując odpowiedzialność za grupę analityków ilościowych, statystyków i programistów dostarczających rozwiązania analityczne, narzędziowe i technologiczne do kluczowych obszarów banku. W 2018 roku został awansowany na Dyrektora grupy analityczno-technologicznej na Polskę liczącej ponad 130 członków i obsługującej kluczowe linie biznesowe oraz rozwiązania technologiczne w obszarze analizy ilościowej i wycen produktów pochodnych. Adam Łodygowski od sierpnia 2020 roku jest Dyrektorem Zarządzającym w obszarze wyceny ryzyka Grupy Kapitałowej KRUK SA. Adam Łodygowski w 2005 roku ukończył Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet w Hanowerze (Niemcy) w obszarze metod numerycznych w budownictwie, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 2006-2010 studiował i pracował naukowo na Uniwersytecie Stanowym w Louisianie (USA) w obszarze metod numerycznych w mechanice oraz matematyki finansowej uzyskując odpowiednio tytuły doktora nauk technicznych i magistra matematyki finansowej.

Przewiń do góry