RADA NADZORCZA
PIOTR STĘPNIAK
Przewodniczący Rady Nadzorczej
iotr Stępniak posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in...
CZYTAJ WIĘCEJ
KRZYSZTOF KAWALEC
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Kawalec, Prezes Zarządu BFF Polska S.A., oraz Dyrektor Oddziału BFF Bank SpA, które tworzy Grupę Kapitałową należącą do Grupy Bankowej BFF notowanej na Borsa Italiana. Związany jest ze spółką KRUK SA od 2009 roku. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej KRUK TFI SA....
CZYTAJ WIĘCEJ
KATARZYNA BEUCH
Członek Rady Nadzorczej
Pani Katarzyna Beuch jest menedżerką z doświadczeniem zawodowym w audycie, finansach i sprawozdawczości spółek giełdowych, jak również kontrolingu i księgowości. Od 2020 roku jest dyrektorką finansową w Benefit Systems S.A. Wcześniej pełniła funkcję Dyrektorki Naczelnej ds....
CZYTAJ WIĘCEJ
EWA RADKOWSKA-ŚWIĘTOŃ
Członek Rady Nadzorczej
Ewa Radkowska - Świętoń jest obecnie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w spółce Kruk S.A. oraz niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącą Komitetu Audytu w Ipopema Securities S.A., pełni także funkcję członka Komitetu Nadzorczego Wskaźników...
CZYTAJ WIĘCEJ
PIOTR SZCZEPIÓRKOWSKI
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczepiórkowski jest ekspertem w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, pracował w Ministerstwie Finansów i Banku Gospodarstwa Krajowego.  W...
CZYTAJ WIĘCEJ
BEATA STELMACH
Członek Rady Nadzorczej
Beata Stelmach jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, uzyskała również tytuły MBA na Calgary University oraz MBA w INSEAD. Przez wiele lat związana z rynkiem kapitałowym i finansowym – od początku transformacji gospodarczej pracowała w...
CZYTAJ WIĘCEJ
IZABELA FELCZAK-POTURNICKA
Członek Rady Nadzorczej
Izabela Felczak-Poturnicka w 2004 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Następnie ukończyła studia doktoranckie z zakresu zarządzania i finansów w...
CZYTAJ WIĘCEJ
Przewiń do góry