RADA NADZORCZA
PIOTR STĘPNIAK
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej KRUK S.A. Spełnia kryteria niezależności: nie. Członek Komitetu Audytu. Posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł...
CZYTAJ WIĘCEJ
KRZYSZTOF KAWALEC
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KRUK S.A. Spełnia kryteria niezależności: nie. Członek Komitetut Wynagrodzeń i Nominacji. Członek Komitetut Finansów i Budżetu. Pan Krzysztof Kawalec, Prezes Zarządu BFF Polska S.A., oraz Dyrektor Oddziału BFF Bank SpA, które tworzy Grupę...
CZYTAJ WIĘCEJ
KATARZYNA BEUCH
Członkini Rady Nadzorczej
Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. Spełnia kryteria niezależności: tak Przewodnicząca Komitetu Audytu. Pani Katarzyna Beuch jest menedżerką z doświadczeniem zawodowym w audycie, finansach i sprawozdawczości spółek giełdowych, jak również kontrolingu i księgowości....
CZYTAJ WIĘCEJ
EWA RADKOWSKA-ŚWIĘTOŃ
Członkini Rady Nadzorczej
Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. Spełnia kryteria niezależności: tak. Członkini Komitetu Audytu. Przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji. Członkini Komitetu Finansów i Budżetu. Jest obecnie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu...
CZYTAJ WIĘCEJ
PIOTR SZCZEPIÓRKOWSKI
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Spełnia kryteria niezależności: tak. Członek Komitetu Audytu. Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji. Jest ekspertem w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Absolwent Wydziału Inżynierii...
CZYTAJ WIĘCEJ
BEATA STELMACH
Członkini Rady Nadzorczej
Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. Spełnia kryteria niezależności: tak. Przewodnicząca Komitetu Finansów i Budżetu. Jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, uzyskała również tytuły MBA na Calgary University oraz MBA w...
CZYTAJ WIĘCEJ
IZABELA FELCZAK-POTURNICKA
Członkini Rady Nadzorczej
Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. Spełnia kryteria niezależności: tak. W 2004 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Następnie ukończyła studia...
CZYTAJ WIĘCEJ
Imię i Nazwisko Stanowisko w RN Kryteria niezależności zgodnie z Ust. o biegłych rewidentach Doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości spółek giełdowych Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych Wiedza i umiejętności z zakresu branży Komitet Audytu Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Komitet Finansów I Budżetu
Imię i Nazwisko Piotr Stępniak Stanowisko w RN Przewodniczący Kryteria niezależności zgodnie z Ust. o biegłych rewidentach nie spełnia Doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości spółek giełdowych spełnia Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych spełnia Wiedza i umiejętności z zakresu branży spełnia Komitet Audytu Członek Komitet Wynagrodzeń i Nominacji x Komitet Finansów I Budżetu x
Imię i Nazwisko Krzysztof Kawalec Stanowisko w RN Wiceprzewodniczący Kryteria niezależności zgodnie z Ust. o biegłych rewidentach nie spełnia Doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości spółek giełdowych spełnia Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych spełnia Wiedza i umiejętności z zakresu branży spełnia Komitet Audytu x Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Członek Komitet Finansów I Budżetu Członek
Imię i Nazwisko Katarzyna Beuch Stanowisko w RN Członkini Kryteria niezależności zgodnie z Ust. o biegłych rewidentach spełnia Doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości spółek giełdowych spełnia Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych spełnia Wiedza i umiejętności z zakresu branży spełnia Komitet Audytu Przewodnicząca Komitet Wynagrodzeń i Nominacji x Komitet Finansów I Budżetu x
Imię i Nazwisko Izabela Felczak-Poturnicka Stanowisko w RN Członkini Kryteria niezależności zgodnie z Ust. o biegłych rewidentach spełnia Doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości spółek giełdowych spełnia Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych spełnia Wiedza i umiejętności z zakresu branży nie spełnia Komitet Audytu x Komitet Wynagrodzeń i Nominacji x Komitet Finansów I Budżetu x
Imię i Nazwisko Ewa Radkowska- Świętoń Stanowisko w RN Członkini Kryteria niezależności zgodnie z Ust. o biegłych rewidentach spełnia Doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości spółek giełdowych spełnia Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych spełnia Wiedza i umiejętności z zakresu branży spełnia Komitet Audytu Członkini Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Przewodnicząca Komitet Finansów I Budżetu Członkini
Imię i Nazwisko Beata Stelmach Stanowisko w RN Członkini Kryteria niezależności zgodnie z Ust. o biegłych rewidentach spełnia Doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości spółek giełdowych spełnia Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych spełnia Wiedza i umiejętności z zakresu branży spełnia Komitet Audytu x Komitet Wynagrodzeń i Nominacji x Komitet Finansów I Budżetu Przewodnicząca
Imię i Nazwisko Piotr Szczepiórkowski Stanowisko w RN Członek Kryteria niezależności zgodnie z Ust. o biegłych rewidentach spełnia Doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości spółek giełdowych spełnia Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych spełnia Wiedza i umiejętności z zakresu branży spełnia Komitet Audytu Członek Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Członek Komitet Finansów I Budżetu x
Przewiń do góry