RADA NADZORCZA
PIOTR STĘPNIAK
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Piotr Stępniak posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science...
CZYTAJ WIĘCEJ
KATARZYNA BEUCH
Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Beuch jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowego studium w ramach programu USAID przy Warszawskim Instytucie Bankowości z zakresu zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku...
CZYTAJ WIĘCEJ
TOMASZ BIESKE
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Bieske Doświadczenie zawodowe: 1983-1990 Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, •    analizy ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych •    restrukturyzacja długów   •    handel długami...
CZYTAJ WIĘCEJ
MATEUSZ MELICH
Członek Rady Nadzorczej
Mateusz Melich jest absolwentem kierunku Bankowości I finanse Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w dziale doradztwa transakcyjnego Ernst & Young w Berlinie. W latach 2004 – 2013 pracował w IPOPEMA Securities S.A. w Departamencie Rynków...
CZYTAJ WIĘCEJ
KRZYSZTOF KAWALEC
Członek Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Kawalec, Prezes Zarządu BFF Polska S.A., która tworzy Grupę Kapitałową należącą do Grupy Bankowej BFF notowanej na Borsa Italiana. Związany jest ze spółką KRUK SA od 2001 roku. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej KRUK TFI SA. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania...
CZYTAJ WIĘCEJ
PIOTR SZCZEPIÓRKOWSKI
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczepiórkowski jest ekspertem w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 136), jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA...
CZYTAJ WIĘCEJ
EWA RADKOWSKA-ŚWIĘTOŃ
Członek Rady Nadzorczej
Ewa Radkowska – Świętoń jest absolwentką kierunku Bankowość i Finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego. W latach 1996-2006 pracowała w ING Investment Management Polska S.A. (obecnie NN...
CZYTAJ WIĘCEJ
Przewiń do góry