Zarząd spółki KRUK S.A. podjął 6 grudnia br. uchwałę o przydziale obligacji serii T1, oferowanych...