W dniu 20 października 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołało na Członka...