Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym poinformował raportem bieżącym, że wstępny, szacunkowy zysk...